Den svenska marknadens vanligaste medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få dän algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda gottgörelse med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända opp till många hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen hurså inte många vet detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är absolut detta som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges på bruksanvisningen att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, alltså landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv mixar kan man alltså undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i alla miljöer där de kan tänkas expandera såsom badrum, utrymme under hus och andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till samt med använda bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då mixa ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett skydd mot algangrepp som varar flera år samt effektivt sätt kostar enormt lite, före allt arbete på somrarna.

Vad man men ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar samt att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande följder, till och med algmedel kan vara farligt alltemellanåt.