Eliminera mossa på ett effektivt vis

Mossa på tak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker även om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många hustak till trevliga ställen för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är relevant att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern nländer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan väck. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn åstadkommer så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är betydelsefullt att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte avverka mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan genomföra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avverka mossan. Detta åstadkommer man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom testa att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även en aning vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså bör man fundera på hur man kan motverka att mossan erhåller fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.