Gröna Alger – ett snällare ord för cyanobakterier

Om någon talar om att de har problem med lite gröna alger på sin lott så väcker det inte särskilt mycket liv. Men om man börjar dryfta om en variant av dessa gröna alger så kan det handla om cyanobakterier som låter skapligt mycket allvarligare. Dessa cyanobakterier återfinns framför allt i bräckt och sötvatten, men oxå i mull så som trädgård, då i symbios med andra växter. Problemet med denna art av gröna alger är att de kan alstra så kallade toxiner, som är gifter. Detta händer när algerna blommar.

Var kan man då få bekymmer med gröna alger på sin lott?

Många svenska husägare med lite tomt har på senaste tid börjat bygga små mysiga vattenansamlingar någonstans för att skapa en så kallad oas. Problemet med dessa så mikrosjöar är att de mestadels har väldigt bristfällig cirkulation och det blir stående, resultatet brukar då vara bland annat dålig lukt, att det börjar växa lavar och mossar och till samt med alltemellanåt mögel samt svampar. Men det absolut allvarligaste är som sagt att det kan börja expandera gröna alger, eller cyanobakterier.

De toxiner som cyanobakterier vanligt kan alstra är lipopolysackaridtoxiner, levertoxiner och nervtoxiner. För att beskriva dem en aning närmare:

Lipopolysackaridtoxiner – dessa toxiner finns i cellväggarna hos cyanobakterierna samt de innehåller fettsyror samt sammansatta kolhydrater. De används av cyanobakterien för att bygga opp dess cellvägg.

Levertoxiner – är den mest förekommande toxinen samt är egentligen peptider. De bestämt viktigaste heter nodulariner samt mikrocystiner, men det finns ett stort mängd varianter av detta toxin.

Nervtoxiner – är vad som heta alkanoider. De vanligaste är saxitoxiner, homoanatoxin-a, anatonxin-a samt anatoxin-a(S). De består av kväve samt syre, väte alternativt hydroxid som bland övrigt återfinns i växer som används för att framställa kokain samt nikotin.

Lipopolysackaridtoxiner är de läskigaste toxinerna tveklöst hurdan de funkar. Toxinerna överstimulerar alltså musklerna till den grad att de går in i en förlamning.

Hur märker man om man blivit utsatt för dessa toxiner?

De vanligaste symptomen som uppstår vid intag av toxiner är: feber, magkatarr, diarré, kräkning, illamående, magsmärtor, leverinflammation och allmän svaghet. Det är extra angeläget att vara alert på dessa symtom för baby samt personer som har bekymmer med sjukdomar relaterade till lever och njurar.

Det enklast sättet att utsättas för toxiner är att dricka vatten som innehåller toxiner. Man kan också utsättas för dem bara genom att komma i kontakt med det med stora ytor av skinn, men detta är lite mer långsökt och väldigt få fall har registrerats och blott i extremfall. Huvudsaken är att man måste vara extra aktsam med barn som leker i den vackra lilla dammen som man har i trädgården samt att barnen inte utsätter sig för vattnet som ser lite grumligt ut. Det bästa är att antingen byta ut vattnet var tredje dag eller ha en pump som pumpar runt vattnet då detta motverkar att alger hinner bildas.

Även om gröna alger antagligen ser ganska harmlösa ut så kan de bestå av en allvarlig hälsorisk under somliga förhållanden. Man skall därför om man har en liten damm i sin trädgård se till att underhålla den på rätt sätt för att undvika att gröna alger kan anträda expandera.