Håll check på fukt i utrymme under hus

Det finns något som vi svenska villa- innehavare är dåliga på och det är att undersöka om vi har problem med fukt i utrymme under hus. De absolut sämsta är de som har en oinredd källare, däråt går man nära nog aldrig samt alltså tittar man aldrig till detta plats. Tyvärr tänker många svenskar att “det som inte syns, finns inte”, men det är inte riktigt sant i det är fallet. Problem med fukt i källare kan ge källa till angrepp av alger, mögel samt dålig lukt samt med behov av sanering som effekt.

Nyckeln är att hålla fukten i schack. Många gånger är utrymme under hus byggda för att de ganska skall stå gentemot den väta som potentiellt sätt kan tränga in. Problemet med just källaren i ett hus är att den ligger under jord, det betyder att det finns fukt runt väggarna och under golvet som ligger i direkt anslutningen till betongen och ständigt försöker tränga igenom och in i källaren. När ett hus byggs så görs dessvärre inte alltid en helt fullgod lösning för att huset skall stå gentemot fukten utan man tillämpar i byggbranschen ofta regeln “det som inte syns finns inte”. Generellt så byggs men en ganska Acceptabelt lösning, men den kommer inte att stå gentemot allt. Fuktproblem erhålla mestadels när det är som fuktigast ute, det är ganska naturligt, ju mer väta i närmiljön, ju större motstånd krävs för att stå gentemot det. Det fungerar lite på samma sätt som ett stuprör, när det regnar normalt så tar det opp allt utan bekymmer, men när det regnar mycket så blir det översvämning.

Hur kan man motverka fukt i källaren?

Börja med att kontrollera hurdan fuktigt det är i källaren. Det är inte värt att anskaffa eller hyra in en mätutrustning för detta syfte. Det enklaste är att placera ut en vanlig sopsäck på källargolvet och låta den placerad ett dygn, lyft sedan dän den samt avsyna om det finns någon fukt under påsen. Fukt anhopa under påsen då den hindrar att den väta som tränger opp ur grunden kan dunsta av. Om du ser att det finns väta på påsen så har du garanterat ett bekymmer med fukt och det är nu värt att köpa alternativt hyra in den mätutrustningen för att granska hurdan stora mängder fukt du verkligen har bekymmer med. De bestämt enklaste modellerna hittar man i gör-det-själv affärer och de kostar två hundra kronor. En bra luftfuktighetsnivå ligger på runt 50-55 procent, när den kommer upp mot 80% så kan det anträda ge källa till mögelangrepp och när det ligger på 100% så börjar vatten pärla sig en aning överallt och det är riktigt dålig.

Åtgärder (rankat efter hur komplex lösningen är)

1. Förbättra ventilationen
2. Se till att inga träreglar har kontakt med fuktiga ytor, borttaga om så är fallet
3. Köp en luftavfuktare
4. Gräv upp runt omkring huset och bearbeta grunden/källaren med kallasfalt utvändigt
5. Isolera på utsidan med cellplastskivor
6. Fyll åter med makadam så att ett kapillärbrytande skikt bildas

Men det viktigaste av allt; om du märker att du har bekymmer med fukt i källare, melodi inte tiden gå, agera snabbt!