Mossa i gräsmattan samt på huset


Klicka på bilden för mer info

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor samt åtskilliga timmar på att försöka få dän mossa samt lavar från våra hus och gräsmattor. Alltemellanåt kan det nära nog liknas vid en oändlig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan oftast återkommer kommande sommar så lång tid vi inte gräver upp hela gräsmattan och ersätter den med en helt ny. Det finns dock två trix som kan hjälpa till att underlätta detta arbete.

Det är inte blott i gräsmattan som mossa och lavar växer, det är också på, i, under samt över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar i själva verket blott ha ett estetiskt intrång på våra ägor samt de är faktiskt ganska harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hur bra luften är där de lever.

Normalt så brukar man säga att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Oxå om vissa kan tycka att det inte ser så angenäm ut så skall man vara glad då man svart på vitt bor på ett ort där omgivningen är hälsosam.

Det finns ett par ställen där man men skulle föredra att det växte så mycket mossa samt det är bland övrigt mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett rätt så lätt knep för att bekämpa mossa.

Man tar samt blandar en till ett par deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nära nog garanterat expansion av mossa i gräsmattan.

Man kan också gödsla gräsmattan under begynnelsen av säsongen för att på så sätt hjälpa gräset att växa sig över mossan och på så sätt kväva den istället för att det motsatta sker. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns somliga gräsarter som är anpassade att växa i skuggigare miljöer samt det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan håller på att ta över.

Mossan kommer men alltid att ha ett fördel mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ned under 10 grader, den avstannar helt. Mossan däremot fortsätter att växa så länge den har tillgång till vatten, det vill säga, mossan slutar att expandera främst när tjälen lägger i marken. Alltså börjar också mossan växa i gräsmattan före gräset.

Var ska man då vara aktsam med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa börja expandera på tak och ibland på stenplattor som ligger i direkt förbindelse till huset eller husgrunden. Risken är att mossa börjar växa in mot huset samt förhindra den andning som ett hus behöver. Resultatet kan omsider bli att mögel, alger samt hussvampar börjar växa emellan mossan samt huset och det kan i sin tur ge upphov till en rad problem.

Oxå om mossa kan agera som ett problem för många fastighetsägare så är det en naturlig samt erforderlig fraktion vårt ekosystem. Mossor bryter ner alla organiska stoff i naturen så att den återställs till vad den var. Om ett träd eller ett kreatur dör i naturen så kommer detta sakta men absolut att försvinna från naturen, samt det är tack vare mossa som detta är genomförbart.