Mossa på villans hustak?


Klicka på bilden för mer info

Nästan alla villaägare i Sverige har någon gång haft bekymmer med mossa på sitt hustak. Också om mossa, samt för den delen lavar, som de är oftast är något bra då det påvisar att luften i dess omgivning är ren samt nyttig, så brukar mossa och lavar uppfattas som något fult, samt de flesta vill få dän det från taket.

Man skall dock inte lämna mossa samt lavar att expandera fritt på sina hustak då dessa under vintermånaderna har en benägenhet att ruttna och detta kan i sin tur leda till att mögel och alger anträda växa och dessa in sin tur kan börja tränga genom taket ge upphov till behov av kraftiga takarbeten.

Man bör av den här anledningen avlägsna mossa på taket vid slutet på varje årstid för att på så sätt hålla huset i trim och undvika dyra samt onödiga reparationsarbeten längre fram.

Det är inte bara det reella att det skadar huset. Statistik har visat att vid försäljning av en villa med mossa på taket brukar vanligtvis uppskattas som ovårdat samt fult och att potentiella köpare är beredda att betala mindre för dessa hus.

En av anledningarna att man har bekymmer med ett tak är mestadels lutningen på taket. Det finns en gyllene regel som uttalar att ju mindre backe på taket, ju mer problem kommer man ha. Om man planerar att byta ut hustak, eller anlägga om, så är lutningen något som man verkligen ska se över vad som är optimalt för ens hus.

Hurdan kan man ta bort mossa på tak?

Betong- och tegelpannor är generellt sätt underhållsfria. Det rekommenderas men att man en gång om året tar dän den mossa som vuxit upp på taket under det gångna året för att undvika att det förmultnas.

Det enklaste sättet är att anskaffa sig någon form av lösning för att ta bort mossa från tak. Anledningen är att dessa oftast är anpassade för att inte skada naturen när de rinner av. De är oftast dyrare, men skonsammare för miljön.

Mät upp lösningen i enlighet med instruktionerna, spreja på hela taket och låt det verka en tag. Skrubba sedan med en piassavakvast tills all mossa släppt. Skölj av med vatten, alternativt vänta till efterträdande riktiga regnfall för att spara vatten och arbete. Var alert med att gallra samt dränera stuprören efter regnet då mossan kommer att hamna där i slutet på sin resa.

Det rekommenderas att undvika någon som helst form av mekanisk borttagning, det vill säga, med assistans av vassa objekt för att raspa dän mossa samt lavar, då detta kan skada taket samt effektivt sätt möjliggöra att mossan samt lavar växer ännu värre kommande år.

Det finns ett någorlunda beprövat knep för att undvika att mossa och lavar växer på tak samt det är koppar. Man monterar helt lätt opp en koppartråd högst upp på taknocken. När det regnar så kommer små mängder koppar att avsöndras från tråden och flöda ner på taket, detta skapar ett lager som skapar en otrevlig miljö för mossa samt lavar att växa i. Det är men viktigt att veta att koppar löser upp plåt, så det är absolut rekommenderat att byta tak- samt stuprännor till plast så man slipper detta problem. Det är fortfarande ett futtig pris man betalar i det stora hela för att undvika mossa på sitt hustak.