Sämsta orsakerna till att genomföra en en renovering av fasaden

Det finns många anledningar till att man gör en fasadrenovering, mestadels så brukar det vara att huset alternativt byggnaden har blivit hyfsat gammal att det helt enkelt är dags att byta ut alternativt att man byter för att förnya stilen på huset. Det finns men två anledningar som inte är så kul samt kanske inte heller så nödvändiga. Jag skulle vilja kalla de för “de sämsta anledningarna” till att göra en fasadrenovering.

Det flesta av de sämsta orsakerna beror på dåligt underhåll då detta omsider kan förstöra huset. Bland dessa så hittar du all typ av påväxt såsom alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp som kan ge källa till bristfällig lukt. Mestadels brukar dessa bekymmer komma till effekt av en alternativt många anledningar som listas nedom:

– Dålig dränering vid utsatta punkter
– Dåligt underhåll, avsaknad av fasadtvätt och för alla rensning
– Samling av blad samt gräs mot naken betong exempelvis grund alternativt utrymme under hus
– Dålig byggnation som medger att väta ansamlas på vissa punkter

Vad gör man när fasaden är riktigt taskig?

Huset fungerar på precis samma sätt som bilen, vad jag syftar på är att ju längre tid man låter ett bekymmer vara ju dyrare kommer det att bli att fixa det. Och kostnaden stiger mestadels exponentiellt vilket gör det billigast att anordna så fort man upptäcker det. Det är således absolut billigast att arbeta preventivt. Jämnt underhåll och behärskning kan för många kännas som krävande samt tidsödande, men tro mig, det är i längden det bestämt bästa för ditt hus, dig samt framför allt din börs.

Tyvärr så är det inte allt för många som tar sig tid att göra detta preventiva göromål utan “hellre” väntar till problemen uppstår samt tar hand om dem som de kommer. Detta kan i speciell utsträckning fungera, så lång tid man upptäcker problemen i tid. Problemet med metodologin är att man oftast upptäcker problemen enormt sent samt de har således allaredan spridit sig så pass att de skapat stora problem. Och då återkommer vi till ovan nämnt angående kostnaderna.

Om problemet har uppstått så skall man så snart som möjligt ordna det. Ta främst och främst kontakt med ett företag som kan effektuera en sanering av huset för att eliminera problem mögel samt hussvamp, till exempel Anticimex som är dominerande på den svenska marknaden. Detta kommer kosta ett par tusenlappar, men det är bättre att spendera dessa än att ordna fasaden för att efter fem år hitta att det fanns latenta problem med mögel och hussvamp som vid det här laget helt och hållet förstört huset.

Ta sedan kontakt med ett par annorlunda byggfirmor och begär offerter. Man kan nu skynda en aning långsammare, de värsta problemen har Anticimex tagit hand om så man har råd att ta sig ett par veckor för att finna en bra anbud. Den svenska byggmarknaden har de senaste åren varit en “sellers market”, det vill säga, byggföretag har mestadels satt pris de känner för då väntetiderna är enormt långa. En del företag ligger kvar i samma tänk, men det senaste året har byggandet avtagit och man kan således hitta firmor som tar mycket mindre betalt än andra. Det blir rätt enorm skillnad i slutändan om byggföretaget tar 300 alternativt 600 kronor i timmen för samma arbete.

Se till att de verkligen byter ut allt stoff som är dåligt, det kan kosta mycket att vara girig på kort sikt då resultatet blir att man måste revidera arbetet om det inte görs rätt.

Ett förslag vi ger är att man spenderar extra vid en en renovering av fasaden då man kan bevaka på att förbättra fasaden på huset samt på så sätt höja värdet på det och på så sätt tjäna igen en aning på kostnaden!