Vad ska man tänka på vid en alg och mögeltvätt?

Är man husägare kommer man förr alternativt efteråt, med en aning otur, att behöva göra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Främst samt framförallt måste man dock känna igen ett kanhända alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast igenom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, alternativt lättast, erhålla. Det brukar vara källare samt badrum samt andra miljöer med bristfällig dränage, där det finns betong som har påväxt alternativt är täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som lekman identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna och dåliga arom. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man grejar problemet, ju mer kommer det att kosta att förbättra det, samt kostnaden stiger exponentiellt omsider.

Man kan, för att försäkra sig att man absolut har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska anträda sin alg- och mögelsanering så inom kort som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en kunnig saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en kunnig affärsverksamhet är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet totalt samt hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att genomföra sin alg samt mögeltvätt samt det är enorm skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och avsluta opp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det bästa.

I en besiktning som Folksam härförleden med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att inget av rengöringsmedlen minsann lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest flagranta var egentligen att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en korsning av Yes diskmedel och vatten. I samt för sig lämnar denna blandning ännu lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett hyfsat bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt avlägsna all antydan till påväxt av mögel.

Det går nämligen att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, bara två få kronor per liter, med vanligt diskmedel.