Väta, mögel samt hussvamp – hurdan stort problem?

Väta, mögel samt hussvamp är bokstavligt talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt bekymmer för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är inte alls ovanligt att de uppstår samtidigt samt de har dylik symtom och konsekvenser.

Väta

Väta uppstår ofta i miljöer med bristfällig dränage såsom utrymme under hus, badrum samt ytor med naken betong. Man måste vara mycket försiktig med väta då det är “inkörsporten” till de andra ett par problemen med mögel och hussvamp. Väta kan alltemellanåt vara besvärligt att identifiera, men det finns ett par sätt som man kan begagna för att se om man har problem med fukt. Främst och främst kan man mestadels känna som en frän doft när man kommer in i ett utrymme som har bekymmer med fukt, det varar blott ett litet antal sekunder, men man känner det varje gång. Det luktar ungefär som om man lämnar träningskläder i träningsväskan en dag utan att packa ur de där. Man kan oxå se det på att det uppstår som mörkare zoner i betong, och annat material som har uppsugningsförmåga, samt om du känner på det så känns de våta.

Mögel

Mögel är allvarligare. Mögel uppstår mestadels som en bieffekt av fukt. Mögel har en benägenhet att gömma sig i skrymslen och vrår och är därför i stort sätt lika svårt att identifiera som väta, men känner igen det på sin lukt som är frän. Det är faktiskt möglet som gör att du kan kunna att det finns en fuktskada då fukten ger upphov till mögel. Mögel kan också ge källa till vissa hälsoproblem då det utsöndrar sporer i sin närmiljö som kan vara farliga att inhalera. Det kan bland övrigt ge upphov till, och framför allt försvårig av, astma samt små barn kan ta skada av att vistas för lång tid i en mögelangripen miljö. Mögel kan med rätt näringstillgång expandera i temperaturer endaste ned till inget grader. Vid sanering av mögel använder man enklast en mögelhund som letar rätt på alla angrepp samt sedan dödas de genom att avlägsna dess näringskälla samt avlägsna fukten. I riktigt allvarliga fall måste kemikalier användas; hyr då in experter för bästa resultat.

Hussvamp

Hussvampen är en villaägares verkliga mardröm. Den syns och märks oftast inte förrän det är för sent. Hussvamp finns latent i de flesta trähusen samt ligger samt väntar på att blomma upp. Det stora problemet med hussvamp är att den själv kan alstra fukt och flytta den samt tack vare detta skapa en idealisk miljö där den kan växa. Hussvampen behöver därför inte alltid vara relaterad till fuktproblem, vilket är lömskt. Hussvampen behöver bägare för att kunna neutralisera oxalsyra som uppstår då hussvampen bryter ned trämaterial. Utan kalk så kan hussvampen inte sprida sig. Man skall på grund av detta vara extra alert på hussvampsangrepp när man exempelvis gjort en renovering av grunden eller skorsten då man frigör kalk som finns i materialen. Om man avlägsnar ett hussvampangripet area i ett hus ska man vara generös samt avlägsna det trä som finns åtminstone en meter runt omkring det angripna området för att skapa en buffertzon.

Avslutningsvis skall man alltid agera så inom kort man upptäcker ett problem med väta, mögel eller hussvamp då det blir exponentiellt mer komplex ju längre man väntar med att avhjälpa problemet.