Vikten av hållbar sanering

Det som många enkelt glömmer bort när de får bekymmer med lavar, mossa, mögel, alger samt svampar är hurdan hållbar sanering som i själva verket görs när man avlägsnar problemet. När man väl sitter där med problemet så är dessvärre bland det sista man tänker på hur den sanering man är på väg att göra kommer att affektera kommande generationer?. Men tänk efter en liten tag på dina barn, och hurdan det kommer affektera dem? Många gånger finns det miljövänliga alternativ för att göra en fullgod sanering, dessvärre så kostar de en aning mer.

Men det är inte alltid som det behöver kosta mer. Värdet av ett gott samvete har för många ett högt belöning, och för andra så har vetskapen om att ens barnbarnsbarn kan leva i lugn och frid på denna jord ett långt mycket högre pris än två hundra- eller tusenlappar extra. För att inte tala om den direkta inverkan: att barnen leker i direkt till en sanering som kanske inte är den mest miljövänliga samt mestadels så brukar det miljöovänliga samt vara ohälsosamt.

Hållbar sanering i praktiken

Det bästa är givetvis om ett hus är byggt på så vis att det står emot angrepp från alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp redan från början samt att före allt vind, källare, badrum samt andra ytor med potentiellt dålig dränage i förbindelse till blottad betong. Men när det väl erhålla bekymmer måste man agera. Det finns en rad olika saker man kan göra när man får ett bekymmer. Nedan presenteras två vanliga, men luriga problem med sina respektive lösningar:

Bristfällig arom vid yttervägg av trä

Detta är ett bekymmer som är kan vara en aning svårt att lista ut, men det beror i nio av tio fall på felbyggnation vid installation av fönsterbleck. Man har helt enkelt förbisett så inte hela den blottade ytan täcks. Det är förhållandevis enkelt att åtgärda i teorin och om det inte gått för långt. Man tar bort det nuvarande fönsterblecket samt undersöker hur allvarlig skadan är, sedan tar man dän och byter ut det trämaterial som är skadat och handlar därtill installerar ett nytt fönsterbleck; se till att det nya fönsterblecket verkligen täcker hela ytan samt är rätt installerat. Kontakta en fackman om du är osäker!

Mögellukt från så kallade flytande golv

Flytande golv är de golv som är uppreglade alternativt ligger platta på marken. Skadan uppstår då avfall och träflisor som ligger kvar emellan själva golvet samt betongen, alternativt inuti betongen, börjar mögla. Det lömska med de där är att det inte behöver tillföras någon fukt extern väta utan materialet i sig innehåller så pass mycket fukt att det börjar mögla. Det bästa av allt är att riva opp installationen, borttaga materialet och bygga igen det igen. Se till att ingen yttre fukt kommer till punkten och försök om möjligt att begagna en annan konstruktion. Man kan oxå undertryckshålla golvet så lukten inte tränger ut, men det kan i värsta fall bara vara en temporär lösning.

Vilket bekymmer som uppstår så är det viktigt att beakta användningen av kemikalier vid själva saneringen. Varaktig sanering är nyckeln till en glad futurum och om själva lösningen är hållbar så betyder det att saneringen oxå kommer hålla i många år framöver.