villor med fuktproblem

Det värsta du kan göra som husköpare är att köpa ett villa med fuktproblem. Problemet blir nästan som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nästan detsamma. Du som husköpare handlar ett hus och tar någonstans emellan 90-95 skuldsättning samt handen på hjärtat så brukar de flesta sätta sig på en tajt budget för räntebetalningar samt eventuella amorteringar. Om något större bekymmer inträffar så kommer marginalerna att bliva väldigt små, samt ännu värre om huset börjar tappa i värde då det äter opp all marginal som man åstadkommit genom värdeökningen.

Varför är då fuktproblem så farliga?

Fuktproblem har i själva verket inget tak för hur mycket det kan komma att kosta. Nästan vilket annat ingrepp i hus har ett tak för kostnaden alternativt i alla fall en motsvarande värdeförändring, men framför allt fuktproblem har inte dessa proportioner. Fuktproblem uppstår på grund av mögel, mossa, hussvamp samt de vanligaste ställena det uppkommer är i badrum, utrymme under hus, naken betong samt andra miljöer med bristfällig dränering. En vink i vad en fuktskada kan komma att kosta är att snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kronor samt att typvärdet ligger på mellan 200 000 och 400 000 kronor. Det betyder att det inte är en särskilt skojig utgift när man inhandlat ett nytt villa. Det värsta är att en reparation av denna art lätt äter upp hela det egna kapitalet i ett hus.

Vad ska man tänka på när man köper villor för att undvika detta?

Ta reda på vad du handlar innan du handlar det. Det är till samt med lagstadgat i Jordabalk. 4 kap § 19 samt kallas för undersökningsplikt. När man köper ett hus så handlar man i vad som heta befintligt beskaffenhet. Det är totalt upp till dej att genomföra en fullgod värdering av huset. Och man måste vara uppmärksam på vad det innebär. Enligt en granskning som Konsumentverket genomförde under 90-talet så visade det sig att det är mycket som inte levs upp till vid ett husköp.

Till exempel så visade det sig att hela 38 procent av alla husköpare inte fick någon fakta från sin mäklare om deras undersökningsplikt samt att de faktiskt köper i befintligt skick. Hela 27 procent fick aldrig bevista fastigheten samt oroväckande 35 procent fick aldrig visat någon boendekostnadskalkyl.

Men det värsta av allt var att det visade sig att hela 20 andel av alla besiktningar som utförs blott redovisades muntligt till dess uppdragsgivare, det vill säga, husköparen fick aldrig något fysiskt intyg på besiktningen. Hela meningen med en granska är att man får reda på problemen som huset har, men före allt för att besiktningsbolaget i de flesta fall eftersom besiktningen åtar sig ansvar för eventuella fel som kan uppstå inom den närmaste framtiden samt om ingen fysisk redogörelse finns så har köparen inget som kan stödja detta åtagande från besiktningsmannen. Och detta i kombination med att i tre av fem fall så fick uppdragsgivaren aldrig ordna på vad som faktiskt ingick i granska.

Det visade sig också att hela 25 procent av alla husköpare efter en tid upplevde bland övrigt fuktproblem eller någon annan typ av problem med huset som de köpt, trots granskning.