Husmögel – kanske inte så ofarligt som man fordom trott

De flesta en aning äldre trähus, samt även modernare, har någon form av bekymmer med husmögel. Väldigt få hus är totalt fria. Små mängder utgör ingen direkt fara för oss, men det är de små mängderna som växer till sig samt blir stora mängder, samt det är de stora mängderna som är farliga. Man skall inte godkänna att det finns synligt mögel inne alternativt att det finns en tillstymmelse till lukt av mögel.

Det finns en rad bekymmer som är relativt relaterade till varandra samt som i lekmannaspråk sammanfattas som ’sjuka hus’. Bland de ’sjukdomar’ som ett trähus kan drabbas av återfinns angrepp av alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp. Det som är farligast ur en hälsosynpunkt är möglet.

Mögel skänker upphov till bristfällig lukt, lukten är en aning stickande samt luktar en aning som en väska med träningskläder som inte packats ur på två dagar, det vill säga inte särskilt angenäm. Mögel kan ge upphov till allergier samt astma, ögon- samt hudproblem, nervproblem, allergi och till samt med kräfta. I enlighet med studier från två stora amerikanska universitet så kan oerhört höga nivåer av mögel ge upphov till “skador samt funktionsrubbningar av organ och system”.

Enligt dessa vetenskapsmän så finns en samband emellan exponering för mögelgiftet mykotoxiner samt okontrollerade blödningar. Som ett resultat kan det för vuxna innebära att man med frekvens börja blöda näsblod utan vidare. För spädbarn, som är långt mycket mer känsliga, så kan det istället handla om lungblödningar och det hävdas att det till och med förekommit dödsfall till följd av mykotoxiner.

Om man har problem med husmögel inomhus så bör man bums göra en mögelsanering. Det första som bör göras är att söka opp alla mögelangrepp som finns i huset. Det enklaste sättet att hitta alla punkter är att hyra in en fackman med en så kallad mögelhund som söker genom hela fastigheten. Hunden har hyfsat känsligt luktsinne att den känner och hittar alla anfall som finns.

Nästa kliv är att avgöra hurdan seriöst angreppet är de facto och alltså kunna bedöma vad som behöver göras för att bekämpa det. I lindrigare fall och om det är i ett avskilt plats som har stor förmåga för att utsättas, typ källare, badrum eller vind, samt om det kan relateras till fukt, så brukar det fungera att bara ställa in en luftavfuktare i utrymmet som sänker luftfuktigheten. Man kan även begagna en så kallad fotokatalysator som helt lätt dålig in luften i apparaten samt strålar den med UVC.

Men om problemet är värre och har spritt sig till andra utrymmen utöver de ovan nämnda måste man ta in experter som till exempel Anticimex så de får göra en adekvat mögelsanering. Detta kan innebära att de kommer öppna opp väggar och hustak om dessa är angripna och dessutom används ofta vad som kallas en fogger, eller rökmaskin, som kommer till i alla skrymslen samt hörn i ett hus. Rökmaskinen använder en saneringsvätska menad för exakt borttagning av husmögel som avdunsta samt pressas med övertryck in i alla skrymslen samt vrår för att få dän problemet med mögel.