Katjoniska Smittstopp kan stoppa spridning av svininfluensan i sverige via ytor

Pandemin svininfluensan 2009 h1n1 har fått fäste i Sverige. Till hösten i September eller Oktober kommer h1ni vaccin för vaccination mot influenza virus h1n1 för att få stopp på svininfluensan i Sverige.

Svininflensan är en pandemi – en jättelik värdsomspännande epedemi och på företag kan halva personalstyrkan slås ut. Enligt lag är företagen skyldiga att förbereda sig inför pandemisk h1n1 virus – svinfluensan.

Här är några bra tips och en checklista för företag: Förbered Ditt företag för svininfluensan nu.

Taxiföretag och liknande persontransporter, tips: Taxiföretagare och svininfluensan.

För svininfluensa h1n1 tips om:

h1n1 symptom
h1n1 symtom
h1n1 vaccin
h1n1 virus
influenza h1n1
om svininfluensan
pandemier
svininfluensa dödlighet i sverige
svininfluensan fakta och symtom
svininfluensan hur den smittar
symptom på svininfluensa
symtom på svininfluensan
tamiflu svininfluensa
vad är svininfluensan

Gå till: krisinformation.se

Smittstopp kan stoppa spridning av svininfluensan

Smittstopp är en blandning av desinfektionsmedel och katjonisk polymer (positivt laddad vattenlöslig plast). Man sprayar på och torkar av. Sprayen är direktdödande för det pandemiska h1n1 viruset – svininflensan.

När man torkat av så finns det kvar en yta av molekylär tjocklek, ca 1/50 av ett lager färg. Denna yta är positivt laddad polymer – helt giftfri och godkänd för kontakt med livsmedel (kan stoppa spridning av listeria, ekolli och salmonella via ytor i storkök och MRSA på sjukhus).

Bakterier och virus är negativt laddade. Influensaviruset fastnar elektriskt och dör. Den elektriska laddningen tar aldrig slut – det är som en magnet.

Det finns bara 3 sätt att ytan kan sluta skydda:

Ytan blir smutsig, viruset överlever utanpå smutsen (bara att tvätta av med vatten eller nytt Smittstopp).

Ytan nöts av. Detta tar sin tid, katjonisk polymer binder sig otroligt starkt till alla material. Så starkt att det sitter kvar under vatten. Även på ett dörrhantag bör skyddet klara sig mot nötning tills pandemin är över.

Ytan neutraliseras av anjoniskt tvättmedel – alla vanliga tvättmedel är anjonisk (negativt laddade). Detta är det enda att tänka på. Rengör bara med Smittstopp eller med bara vatten – personalen måste informeras.

Företag kan skydda sig mot pandemisk svininfuensa virus h1n1

Personalen kan smitta varandra med svinfluensa virus då inkubationstiden är upp till 1 vecka, i snitt 3 dagar. Kunder, leverantörer, bud, besökare, leveranser med mera kan smitta personalen.

En stor del av detta kan helt undvikas genom att hålla avstånd och använda skyddsmask (inte munskydd).

En riktig h1n1 virustät mask klass 3 (t ex från allt-fraktfritt.com som även säljer Smittstopp) kan sprayas på utsidan med Smittstopp. Då kan halvmasken användas gång på gång trots att det är en engångsmask. För smitta som hamnar på utsidan dör. Masken fungerar så länge den känns bra att andas i, kanske i veckor (filterporerna sätts igen med tiden beroende på miljö och användningstid).

Det kan också vara ekonomiskt omöjligt för ett litet företag att under en pandemi på 4 veckor ständigt kasta masker flera gånger om dagen för all personal a 150 kr styck. Med Smittstopp kan maskerna användas mycket längre.

Pandemiviruset h1n1 svinfluenza sprids via aerosol när man pratar, nyser och hostar (företag bör förse personalen med pappersnäsdukar så att man aldrig hostar eller nyser rakt ut i luften). Viruset h1n1 hamnar då på:

Utsidan av andras masker
På ytor inom företaget

Sedan tar ägaren av sig masken, tar utanpå den och får h1n1 virus på fingrarna. Tar sig i ansiket, röker en cigarett eller äter en smörgås – smittad med svinfluensan. Eller ännu värre – tar på handtaget till toaletten så smittan hamnar där och smittar alla andra också.

Hur man skyddar personalen med katjonisk polymer – Smittstopp.

Spraya alla masker – om sådana används – på utsidan.
Spraya alla ytor som många rör vid. Viktigast på toaletter, ta sitsen, spolknappen, strömbrytare, handtaget på in och utsidan. Skyddet sitter kvar, det behövs bara 1 gång.

Likadant i köket, ta köksbänk, bord. Ta alla handtag, telefoner, knappsatsen för larmet, tangentbord och mus. Personalens mobiler.

Om man får med alla ytor och personalen låter bli att använda vanliga (anjoniska) tvättmedel eller diskmedel ovanpå skyddet (som då neutraliseras, ta bort flaskorna tills pandemin är över och använd Smittstopp) så kan ingen svinfluensa smitta spridas via ytor.