Lavar kan fördärva hustaket men på samma gång vara smakligt i salladen.

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens uppgift är att bistå med uppbyggnad, beskydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är i huvudsak svampen som utgör laven samt bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark och underbark vilket i stort endast är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken utgår utskott som tillåter laven att foga vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs bättre i torra samt ljusa miljöer (trots att det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med stor variation. De förökar sig både sexuellt och asexuellt. Många lavar tycker om att expandera på till exempel sten. Dessa lavar utsöndrar ämnen som sakta bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Vill man slippa att lavar fördärvar samt förfular takpannor kan man förebygga med Tvärstopp eller avdöda pågående angrepp med hjälp av Fulstopp.

Svampen som bygger upp skelett för laven utgörs i majoriteten lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är väldigt omfattande och utgör närmare en tredjedel av alla svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de därpå utsöndrar så att de kan föröka sig. Diverse typer av mögel, så som borstmögel samt penselmögel. Alla sporsäckssvampar är dock inte negativa, t.e.x. jästsvampen är ju mycket uppskattad!

Eftersom lavar då och då liknar olika mossor kan det då och då vara komplicerat att separera de tu. Ifall man misstänker att det växer mossa till följd av fukt i ens trädgård alternativt annat så ska man begrunda en aning extra innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan vårda gräsmattan för en struntsumma med hjälp av Fulstopp så avdödas både mossa, lavar, antraknos och alla gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del saker är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar har inte stam, blad samt rot. De kan bestå fullkomligt utan vatten och torkar då ihop och hamnar i dvala. Mossor å andra sidan är vanligtvis gröna till färgen, har både vanligtvis stam och blad samt har rottrådar (även om de inte har faktisk rot). De växer också helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, alternativt mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är generellt sett känsliga för luftföroreningar, dock i mycket skiftande grad. Anledningen till varför luftföroreningar är så hotfulla för lavar är för att de saknar rotsystem och måste ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken innefattar luften. Föroreningar leder till skador på lavens algdel. Detta leder i en del fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att återställa sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna snedfördelning i energigivande och -tagande medför ofta lavens död.

Eftersom mögel och mossa gärna ses som skadeväxter har lavar många användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som fungerar som enklare antibiotikum alternativt ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav får man annorlunda färger – rött, orange, brun… listan kan göras längre. Inte nog med det så har lavar speciellt i svåra tider ätits. Lavar består av riklig mängd kolhydrater (upp till 90%) samt en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan även använda laven i brödbakning.

Lavar kan således vara oerhört nyttigt!