Vad innebär mikrobiell påväxt och finns det något effektivt vis att bli av med det?

Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd alternativt svarta prickar över hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som t.e.x. i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är lätt att ta hand om, det är endast att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man drabbas av mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är förmodligen ingen som tycker att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett skönt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad måste man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att vara medveten om var de helst växer, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar däremot att det tillväxer och efterhand kommer det även att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa på positivt laddade ytor, det är en god ide att behandla samtliga material med hjälp av Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel behövs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man bör komma igång med att utforska hur stora delar, samt vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, illa. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas med detsamma på ytan. I exempelvis ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man blir varse om det, då genom att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur kan man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det mest drastiska samt bästa sättet är att ta bort allting som är mögelangripet och byta ut med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte enbart svårt, utan eventuellt rent omöjligt i vissa fall. Då kan man ta till andra metoder, exempelvis sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara mycket svåra att sanera. Man bör dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker med tanke på att ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren samt torr miljö är det ultimata vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt.