Behandla möglet i krypgrunden i god tid

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en procedur att anlägga fundament på en aning mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag samt korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligaste är därför att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Om det görs på korrekt vis, i rätt miljö kommer det inte leda till några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig lufttillförsel inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel och annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan föranleda bland annat irritation i luftvägarna och en rad övriga symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara väldigt hälsovådligt, särskilt för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka trötthet till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således inget man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara besvärligt att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig finansiell avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för bruk.

Man kan även använda sig av en metod som kallas för fogging, särskilt ifall möglet har fått grepp i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.