Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att tänka på. Det finns annorlunda metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan utöka sig någorlunda fort i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta små och dåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier samt irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Vanligtvis rör det sig om dålig dränering och lufttillförsel och ifall man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på annorlunda sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är emellertid inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå och kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och rent, som därpå behandlas med Fulstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.