Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som oftast har hand om att eliminera bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Det får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan dessutom röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk människa klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man nyttja mögeldödande medel såsom Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande verkan. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare angeläget att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. För den skull är det typiskt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten fort elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har bekymmer med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man får astmatiska problem så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!