Mögel i huset? – så blir du av med det

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan också i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en dyr samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel tycker om fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man också risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de oftast lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att tvätta noga med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska helst vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används självfallet andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man även bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det angeläget att fundera på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att åtgärda saker som dålig ventilation.