Mögel i källare

Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus ofta dåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, trots att den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en klockren grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men typiskt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som gärna är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan föranleda sömnighet eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är även bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man det kommer fukt samt mögel i källaren inte återkomma.