Så lyckas du ta bort mögel i badrummet

Badrum kan efter en tids användande angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår samlas tvålrester samt hudavlagringar. Det är här möglet trivs och växer. I mjukfogar mellan badkar alternativt dusch samt vägg frodas mögel om det får vara en aning fuktigt och orört. En annan orsak till varför mögel tycker om just badrum är för att det bortsett från fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och därmed kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kyligt.

Det vanligaste möglet som förekommer i badrum är svartmögel. Det bildar svarta små prickar och är ytligt. Svartmögel utgör ingen stor hälsorisk och kan oftast lätt tvättas bort från kakel och fogar.

Mögel i badrum bildas lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten och fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna eller under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer även mögelproblemet att återkomma snart igen trots att man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte alltid enkelt att märka. En del mögel, till exempel svartmögel växer självklart på synliga platser så som fogar och liknande, andra för med sig dålig lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått grepp innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större upprustning än enbart att byta ut kakel.

Om man misstänker att man har mögel i badrummet, alternativt någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta assistans av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan finna mögel där en människonäsa inte räcker till. Man bör väcka misstankar om mögel ifall man har fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar alternativt att färgen flagnar.

Det första man ska ha i åtanke när man behandlar mögel är att få bort källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det bästa sättet att få bort mögel är att helt ta bort det angripna materialet och ersätta det med nytt och torrt material. Ifall det inte är genomförbart kan man rengöra med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller illa lukt. Vid sanering av mögel bör man även se till att torka ut hela utrymmet, oavsett om man installerar nytt material eller ifall man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa effekt. När man har fått bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Det gör man genom att anordna en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man bör också installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna bearbeta ytorna med Tvärstopp.

För att kringgå fuktskador och mögel ska man se till så att badrummet är rent, detta innebär regelbunden städning under badkar och i samtliga skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett fräscht badrum så reduceras risken för mögel påtagligt!