Vad bör man tänka på vid sanering av hussvamp?

Att sanera hussvamp är nästan jämt ett stort projekt, vilket också, ifall man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli väldigt dyrt. Äkta hussvamp är fruktad med tanke på att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självfallet är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Det är bra att känna till när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig även sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den inget alls, men emellanåt kan den utsöndra en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Ifall man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man avverka det angripna materialet och närliggande material som säkerhetsmarginal. Det måste brännas direkt med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och god ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.