Mossa kan vara fint men emellanåt oönskat

Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en grupp växter som normalt går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på till exempel stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och får sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså genom bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig påfallande från det hos mossor – de uppskattar att gro på torra och soliga stälen. Lavar är vanligtvis grå alternativt grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett problem med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer även gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan leda till att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man bör ta bort den för hand en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Inte allt för sällan behövs en bättre dränering, men också gödsel och då och då också kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill få undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan dessutom ta hjälp av mossa gti alternativt järnsulfat, som det i själva verket är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras oerhört varsamt. Det är angeläget att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan även använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli oerhört fina inslag i ens trädgård.