Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt skilda växter, mossor äger bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De tycker om att växa där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom konstant öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern tågar in och mossan utsätts för köld. Alltså är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det gör att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar expandera.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro över taket. Det bästa sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles ordinär färgskrapa. Somliga arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara en aning mer kraft och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns flera undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, exempelvis förekommer det traditioner som påbjuder hantering av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav skänker en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.