Posts Tagged autoklav


Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destvatten är vanligt vatten som igenom destillation har gjorts mycket rent från lösta och uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, vanligt vatten. Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare. Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska och experimentella sammanhang som kräver […]

Read More...