Posts Tagged mögel i hus


Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus Det är inte särskilt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig. Man upptäcker […]

Read More...