Posts Tagged mögelsanering


Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att tänka på. Det finns annorlunda metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel. Mögel tycker om fukt och kan utöka sig någorlunda fort i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt […]

Read More...