Posts Tagged mögelsvamp


Mögelsvampen kan angripa massor ytor

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är dålig lukt och besvär. Det finns en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt). Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs […]

Read More...