Posts Tagged mossa lavar alger


Vad är det som skiljer mossa, lavar och alger åt?

Mossa, lavar och alger kan emellanåt se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis. Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De uppskattar […]

Read More...