Posts Tagged mossa på takpannor


Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs. Mossa kan dessutom förorsaka att fukt kommer […]

Read More...