Posts Tagged mossor och lavar


Mossor och lavar

Det är på många olika vis som mossor och lavar skiljer sig trots att de är slående lika varandra. Båda kan växa på sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut. Mossa trivs på ställen med stora mängder väta och helst skugga, så att fukten stannar […]

Read More...