Posts Tagged mossor


Mossa kan vara fint men emellanåt oönskat

Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en grupp växter som normalt går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott. Mossor är till […]

Read More...