Posts Tagged påväxt


Lavar kan fördärva hustaket men på samma gång vara smakligt i salladen.

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens uppgift är att bistå med uppbyggnad, beskydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi. Det är i huvudsak svampen som utgör laven samt bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark […]

Read More...