Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destvatten är vanligt vatten som igenom destillation har gjorts mycket rent från lösta och uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, vanligt vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska och experimentella sammanhang som kräver vatten och där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt skänker beläggningar på metall såsom typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på flaska.

För någonting mindre krävande applikationer eller processer används vanligtvis avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det riskabelt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker mycket mer än två liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt på grund av idrottsutövning eller arbete i varm ett klimat.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller nog med hjälp av mineralämnen, varför bidrag av salttabletter eller analog kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destillerat vatten

Djurläkare, tandläkarpraktiker, labratorium, universitet, doktorer och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i många år om inte i decenier.