Category: katjon

Är allt socker likvärdigt?

Många av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt energirikt och utgör det huvudsakliga bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljerade innehållsförteckningar används...

Read More

Hussvamp – sanering enda lösningen?

Klicka på bilden för mer info Om man börjar få problemens bekymmer, vad är då lösningen för att bli kvitt hussvamp: sanering? Det antagligen många antar, samt till viss utsträckning är det riktigt, utan en riktig sanering så...

Read More

Hussvamp – åtgärder som man kan göra

Klicka på bilden för mer info Om man får bekymmer med hussvamp så är snabba hussvamp åtgärder nyckeln för att problemet inte ska förvärras. Hussvampen ligger oftast latent i trästrukturen samt väntar på rätt förutsättning för...

Read More

Varför köper alla högtryckstvätt?

Klicka på bilden för mer info I Sverige har marknaden för högtryckstvätt ökat explosionsartat de senaste tio åren. När jag var liten var det bara större affärsverksamheter samt professionella som använde sig av högtryckstvättar....

Read More

Eliminera mossa på ett effektivt vis

Mossa på tak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten....

Read More

Mossa i gräsmattan samt på huset

Klicka på bilden för mer info Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor samt åtskilliga timmar på att försöka få dän mossa samt lavar från våra hus och gräsmattor. Alltemellanåt kan det nära nog liknas vid en oändlig process...

Read More

Mossa på hustak och takpannor

Klicka på bilden för mer info Mossa på hustak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas samt förbättra. Bäst är att...

Read More

Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har alltid haft besvär med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med bristfällig dränering som badrum, källare och förråd....

Read More

Mossa på villans hustak?

Klicka på bilden för mer info Nästan alla villaägare i Sverige har någon gång haft bekymmer med mossa på sitt hustak. Också om mossa, samt för den delen lavar, som de är oftast är något bra då det påvisar att luften i dess...

Read More

Mossor samt lavar

Klicka på bilden för mer info Mossor och lavar är två alltemellanåt till synes lika växter, men de skiljer sig till på flera olika sätt. Bägge kan expandera på sten samt saknar rotsystem därtill tar upp vatten från sina...

Read More

Mossor och lavar, skillnader samt likheter

Klicka på bilden för mer info Mossor och lavar kan vara till synes lika varandra, men de bägge växtgrupperna skiljer sig till på många sätt. Även om bägge grupperna exempelvis saknar rötter har de annorlunda sätt att komma runt...

Read More
Loading

Katjonen meny