Category: Påväxt

Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer,...

Read More

Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att finna mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren. Hundar har länge...

Read More

Den dåliga lukten som kommer från mögel

Flera som upplevt mögel känner till att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att...

Read More

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur...

Read More

Vad bör man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal skilda sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga...

Read More

Att sanera mögel

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus och heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett noga...

Read More

Det är fridfullt för alla sinnen att vistas I trädgården där många människor gärna njuter samt ägnar sig åt trädgårdsarbete. Trädgårdsarbete är terapeutiskt och meditativt och att placera fingrarna i jorden ibland är för många...

Read More

Att sanera hussvamp

Det är inte jämt som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och vanligtvis är det ett omständigt projekt. Därför bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt. Äkta hussvamp, som på...

Read More

Vad bör man tänka på inför renoveringen?

Ifall man inte är väl förberedd före renoveringen av ett hus kan det enkelt sluta i en mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få utföra, men även resultatet av en hemsk överraskning. Det är alltid bättre att...

Read More

Att renovera hus

Att renovera hus är för många en dröm. Det är dock inte varje gång det blir som man har tänkt sig, och emellanåt är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med...

Read More

Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En människa som är allergisk mot...

Read More

Undvik påväxt på huset

Påväxt, alternativt mikrobiell påväxt som det även kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det...

Read More
Loading

Katjonen meny