Category: Alger

Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer,...

Read More

Hur fukt påverkar krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord alternativt ha en bristfällig placering så kan fukt lätt påverka den dåligt. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador...

Read More

Rengör effektivt med alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla känner till vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket enbart om en tautologi, eller...

Read More

Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

Det förekommer faktiskt en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan...

Read More

Sanering med Anticimex

Den möjligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé...

Read More
Loading

Katjonen meny