Alger kan växa överallt

Alger kan praktiskt taget växa överallt. Så länge de är i en fuktig ett klimat så kan en alg överleva där. Denna typ av mikroorganismer behöver också access till värme samt oxygen. Dessa miljöer är men oftast utomhus då det är där som fuktighetsnivåerna oftast är optimala. Alger i sig är inte så farliga för ditt hus, så länge du inte låter de där ta över totalt och hållet. Man ska dock vara försiktig med att förväxla alger med andra typer av angrepp såsom mögel alternativt hussvamp, då dessa kan få värre konsekvenser.

Det pågår alltid en diskussion mellan experter på området om algangreppen har ökat de senaste åren. En del hävdar att vi bara har blivit bättre på att identifiera algangrepp och andra typer av angrepp. Bland de som hävdar att de ökat finns 2 teorier: den ena anser att de minsann har ökat samt att detta beror på att de färger som vi använder för att måla våra hus idag är mycket mer miljövänliga varför alger, mögel, mossa, lavar samt hussvamp nu växer i och på våra hus i större utsträckning. De andra anser att det framför beror på den globala uppvärmningen och att Sverige helt lätt blivit varmare samt vi upplever mer nederbörd var år som ger upphov till större problem med fukt, samt väta och olika typer av angrepp går hand i hand med varandra.

Undersökningar visar också att det är mer problem med alger, fukt och mögel i Stockholm samt dess omnejd än på den svenska västkusten. Man menar att detta beror på att västkusten har ett mer blåsigt samt kargt klimat än Stockholmstrakten. Vidare spelar nivåerna av luftförorening en roll då alger samt mögel många gånger kan hämta föda från luftföroreningarna och dessutom kan alger samt mögel gro enormt antagligen på till exempel smutsiga fasader.

Det man som husägare själv kan justera, eller i alla fall ha någon som helst möjlighet att justera, är fukt, genom att se till att utrymme under hus, bas och vind har riktig ventilering samt dränering där det kan behövas.

Om man då får ett anfall så bör man tvätta bort det för att undvika att det förvärras. Det finns dock inga genvägar, det handlar helt enkelt att ta bort det med hjälp av rengöringsmedel samt sedan borsta, skrubba, skrubba. Det finns en hel uppsjö med olika typer av rengöringsmedel som man kan använda samt de kostar allt ifrån under en krona upp till flera hundra kronor per liter. Enligt en undersökning som Folksam genomförde förut så visade det sig att den mest prisvärda samt mest effektiva lösningen var en korsning av vatten och en vanligt svenska miljömärkt diskmedel som vi alla har hemma. Kostnaden för denna låg långt under en krona per liter när det var färdigblandat. Och därjämte så skyddar denna lösning ett klimat mycket bättre i många fall.

Hurdan tvättar du fasaden?

– Använd vanligt diskmedel
– Om inte detta funkar, gå över till mer aggressiva alg- samt mögeltvättmedel
– Tvätta alltid nerifrån och opp
– Undvik att använda högtryckstvätt då detta kan ge upphov till att vatten tränger in i väggen mellan panelerna

OBS! Om huset är målat med så kallad slamfärg, typ Falurödfärg samt dylikt, så ska man totalt undvika att tvätta med vätska utan snarare torrborsta dän eventuella angrepp från alger