Att avyttra, anskaffa och äga ett mögelskadat hus


Klicka på bilden för mer info

När man är på väg att avyttra alternativt anskaffa ett hus så är förmodligen bland det sista som man vill höra att huset är angripet av mögel, alternativt är ett s.k. mögelhus. För köparen börjar mardrömmarna att flyta runt i huvudet om hurdan mycket detta kan kosta, hur lång tid det tar, etc., medans säljaren tittar på oändliga räkningar före sig för reparation av dessa skador.

Vi läser mer eller mindre varje dag om personer som blivit lurade att köpa hus med mögelskador och hurdan de nu driver långdragna processer för att få rätt mot säljaren. Vad man inte ska glömma är att säljaren oftast sitter i samma båt. Denne är, alternativt var, förmodligen lika ovetandes om att det fanns mögel i huset, som köparen, och denne upplever förmodligen på samma sätt som köparen oroar sig för dyra räkningar för mögelsanering.

Sammanfattningsvis så är det inte kul för någon av de inblandade partnerna på något sätt när man börjar tala om mögelskador. Husmögel brukar mestadels betyda bekymmer med mögelallergier, astma samt andra sjukdomar. Mögel i badrum och på framsida kommer att kräva en genomgående mögeltvätt och sanering.

För att inte dryfta om hurdan bristfällig arom det ger upphov till samt farlig ett klimat detta är för ett litet barn att expandera opp i. Enligt studier vid Lunds Universitet har det visat sig att mögel kan ge källa till bildandet av så kallade mykotoxiner, samt dessa toxiner är i sin tur gifter som kan vara allergi- och cancerogena.

Det man tidigare trott är att de toxiner som mögel ger upphov till har varit i hyfsat små mängder att det inte är hälsofarliga, men det visar sig att nivåerna är närmare 500 gånger högre än tidigare trott och att de visst kan ge källa till kvarvarande skador.

Vad man skall vara aktsam med är så kallade krypgrunder. Krypgrund är en modern typ av torpargrund, det vill säga att en trästruktur vilar på pelare som höjer upp själva grunden över marknivån. Detta gör att grunden är lättplacerad och relativt billig att anlägga.

Problemet är att denna art av grund är fukttrög, vilket gör att väta ansamlar sig samt mögel lätt uppstår. Detta beror på att krypgrunden, då den är upphöjd från marken och naturligt ventilerad, under sommaren låter varmare luft inhölja under grunden där den möts av kallare luft.

Resultatet är att den varmare luften kondenseras och kan då tränga in i trästrukturen som då kan anträda mögla. En teoretisk lösning skulle vara att försegla grunden hermetiskt så att inte varm luft kan tränga in under grunden, men detta skulle däremot genomföra det möjligt för väta att tränga opp ur marken som i sin tur skulle kunna tränga in i trästrukturen.

I enlighet med en redogörelse framställd av Anticimex har närmare 175.000 fastighetsägare bekymmer med fukt- och mögelskador. Det visade sig att 31 % av de villor som Anticimex besiktigar har en så kallad krypgrund samt att hela 35 % av dessa lider av bekymmer med just väta samt mögel.

I enlighet med Anticimex kan en sanering av en krypgrund kosta allt mellan 30.000 upp till 250.000 att avhjälpa. Många upptäcker som sagt aldrig möglet förrän vid granska i samband för försäljning samt då gäller inte hemförsäkringen. Ett mögel hus kan alltså lätt förvandlas till en mardröm för den som har, saluför alternativt köper mögelhuset.