Bekymmer med väta i hus

Ett av de vanligaste försäkringsanspråken beror på problem med fukt i hus. Det kan vara besvärligt att tro, men åtta av tio skador på hus kan härledas till väta. Problem med fukt i hus kostar inte bara potentiellt sätt en förmögenhet att bli av med, det kan också bli ett seriöst hälsoproblem. Men det finns saker som man kan genomföra för att motverka det.

Det första tecknet är att det luktar illa, ganska en aning som begagna gymkläder som man glömt att packa upp sedan dagen före. Man känner det blott precis när man kommer in i huset. Men låt dig inte luras av att det försvinner nära nog direkt, detta beror på att människans luktsinne funkar på så sätt att det blott känner av svagare lukter under de första ett par till femton sekunderna för sedan har luktcellerna mättats samt börjar söka efter andra lukter.

Ett andra tecken kan vara att det erhålla kondens på insidan av fönstren, stokastiska eller samlade fuktfläckar, rötangrepp på trä och vittrande puts- och stenmaterial. Vad som är farligast är att mögel vanligt inte syns med det avslöja ögat. Det finns inte särskilt enkel att generalisera vilken art av hus som potentiellt sätt kan få problem med denna art av problem. Det har nämligen utan åldern på huset att göra utan snarare sättet som det byggts på, den enda generaliseringen är att hus byggda efter 1960 har en benägenhet att få denna art av bekymmer just därför bland annat byggmetoder, byggtekniska lösningar och byggmaterial som inte användes fordom.

De hus som vanligast får bekymmer med väta är de som är byggda med betongmatta på marken alternativt hus med kryp- alternativt torpargrund som har en ventilering som beror på uteluft eller som har inredd källare. Dessa har mest tendens att få bekymmer med väta och mögel. Före allt byggdes hus med betongmatta på marken under 1970-talet; nio av tio hus byggdes på så sätt att isoleringen ligger ovanpå plattan och i dessa hus kan man nästan vara hundra procent bestämd på att det finns någon art av fuktskada i huset. Men det kan oxå bero på andra saker, mögel kan i många fall också bilda på grund av vattenskada, tätskicksläckage, dålig dränering i badrum samt utrymme under hus alternativt totalt enkelt fukt som blivit inbyggd.

Kostnaden för att fixa ett fuktproblem är mestadels dyrt, enormt dyrt. Det är enormt svårt att ge en generell siffra, men snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kr, men det kan i många fall agera om belopp opp till 400 000 kr.

Så här kan bekymmer dock förebyggas

Om ditt hus är byggt med en matta på marken så kan du göra det därnäst:
– Husgrunden bör luta iväg från huset eljest rinner vattnet tillbaka mot huset och blir stående.
– Vatten från stupröret ska också flöda dän från huset.
– Timmer skall inte ha kontakt med betonggolv alternativt ytterväggar, tänk före allt på detta i källaren.
– En rabatt i direkt förbindelse till bas binder vatten vilket kan ge problem.

Om du har krypgrund så kan du genomföra det följande:
– Allt som beskrivs ovan
– Täta krypgrunden
– Städa opp på marken samt täck över med plastfolie som hindrar att det dunstar från marken

Samt kom ihåg att bekymmer med väta i hus är inget att leka med.