Den perfekta gräsmattan och hur man ska bekämpa mossa

Det finns massor av metoder för att bekämpa mossa när den börjar växa i ens trägård. Idag tänkte jag försöka ta fram de bästa metoderna för den perfekta gräsmattan samt hur man bör bekämpa mossa. Alla husägare som har en gräsmatta försöker hålla den i så bra skick som genomförbart, ja, kanske inte den där grannen som aldrig klipper gräset, men bortsett från honom; alla. Man brukar anföra att de finns tre grundregler för att en gräsmatta skall hålla sig kry samt växa under optimala förhållanden:

– Rätt mängd bevattning vid rätt tillfälle
– Gödning
– Passande klippning

Gräsmattan skall vattnas med jämna mellanrum, det handlar inte om att fukta hela tiden eller mycket vid ett fåtal tillfällen, utan lagom mycket samt regelbundet. Bäst på sommaren är att fukta på kvällen för att undvika att vattnet bara dunstar bort.

Man bör också gödsla med jämna mellanrum så att gräsmattan hela tiden har en gödning där den kan expandera sig bärkraftig samt kry. Och till slut skall man se till att hålla gräsmattan trimmad, men undvik att klippa allt för kort samt allt för ofta då det kan begränsa dess planta samt förstöra återhämtningen. Tre till fyra centimeter långt brukar vara rätt optimalt. Se till att vara försiktig med att klippa gräset för ofta samt för kort under de bestämt torraste perioderna under sommaren. Vad innefattar uppsamling av gräset går åsikterna isär; en del anser att man alltid bör räfsa opp gräset för att lämna gräsmattan ren från defekter. Jag tycker å andra sidan att man bör lämna kvar det klippta gräset då det funkar som gödning för gräsmattan, vad man men måste göra är kratta opp vid den sista klippningen för säsongen då dessa rester kan skada gräsmattan under vintermånaderna.

Hurdan undviker man bekymmer med mossa?

Rent tekniskt, alternativt kemiskt, så är det rätt lätt att undvika att det växer mossor samt lavar i ens trädgård. Det handlar blott om att se till att hålla gräsmattans pH-värde runt 6.5 till 7. Mossa och annan typ av påväxt gillar miljöer med lägre pH-värden samt det är att lätt att pH-värdet sjunker därför föroreningar. För att bekämpa mossa är det många som använder så kallade mossrivare, samt det är sant att effekten är direkt, men många gånger så skänker det källa till ännu värre bekymmer med mossa nästkommande år. Det är mycket bättre att använda sig av mosskämpningsmedel som till exempel Mossa GTI alternativt Wiebulls Mossa, eller eller blott begagna kalk.

Det flest miljövänliga alternativet är kalk då det inte skadar marken samt när det när grundvattnet så förorenar det inte vattnet utan fungerar framför som ett naturligt filter för vattnet och tar framför dän andra föroreningar från vattnet. Problemet med kalk är att det tar längre tid än mossbekämpningsmedel och man måste många gånger göra åter proceduren flera gånger för att få ett riktigt bra resultat. Men det viktigaste är men att man tar hand om naturen samt när man talar om att bekämpa mossa så blir summa summarum att man antagligen måste gno lite hårdare för en fin gräsmatta, men den kommer men överleva under många år framöver utan bekymmer med förgiftning!