Hur fungerar Boracol?

Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för trä för att föregripa attacker som uppkommer av insekter, svampar, väta och mögel.

Mögel- samt insektsskydd

Trä har en kännetecken som är väldigt egen, trä är varmt samt organiskt. Timmer har en charm som ingenting annat stoff egentligen har och det gör det unikt. Men timmer måste skyddas, då det är organiskt är det naket för en rad med hotelser som man vill undvika. Före allt handlar det om mögel, svamp samt insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt beskydd utan att påverka dess utseende.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att skydda mot svampar och insektsangrepp. Väta, som allmänt erhålla i badrum, utrymme under hus och andra utrymmen med bristfällig dränering alternativt där vatten utsätter naken betong och kakel, är den principiella anledningen till att trä förmultnar samt möjliggör för mögel att börja expandera. Det är oxå denna fukt som trä naturligt håller som Boracol utnyttjar för att fullsatt ut kunna genomtränga träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran penetrera träet samt så på sätt långsiktigt kunna beskydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv substans som kontinuerligt tränger in och skyddar träet, även om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar bokstavlig talat ut om träet torkar vilket kan skapa problem. Utemöbler i trädgården brukar till exempel ofta stå ute hela sommaren i både sol samt regn. Det här är en ett klimat där de utsätts för både fukt samt torka. Det samma gäller också trädäck på båtar som går från torrt till blött under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det därjämte fungerar på andra icke-organiska ytor som exempelvis sten och betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt bruk i behörighetsklass två och för privat bruk i behörighetsklass tre. Det finns ett par typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att begagna för att bekämpa bakterie- och mögelangrepp både inne och utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att använda mot röta som erhålla i anknytning med fuktskador både inomhus samt utomhus, till exempel fönster, träfasader, takstolar samt bjälkar, därtill mot svampangrepp och insekter som angriper timmer. Också om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte skänker källa till varken kräfta eller allergier.

Boracol ger ett långvarigt samt bra beskydd som motverkar och dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt autentisk hussvamp), alg- och insektsangrepp. Boracol kan oxå användas som för att “bota” en area som redan blivit ansatt av svamp, tur alternativt insekter. Det är högst rekommenderat att använda Boracol för tak, golv och bärande struktur som är tillverkat av trä; bjälkar därtill dörrar och ruta. Boracol är dessutom luktfri, färglös, icke-brandfarlig samt enkelt att applicera på både gamla och nya ytor.