Hurdan tvättar man husfasader?

Vi drabbas alla av en aning småsmutsiga fasader då och då. Kanske inte så onormalt, som allt annat i våra dagliga liv, bil, båt, golv, tak, sommarstuga, så blir oxå våra fasader smutsiga. Många antar dock att husets fasader inte blir smutsiga, det kan åtminstone verka så, för fler än en har man sett med riktigt avskyvärt smutsiga fasader. Smutsen på fasaderna är dock lite annorlunda än det vi är vana på bilen, båten och i hemmet. Den är absolut inte damm, utan framför en blandning av vad vi hittar på bilen samt båten samt litet annat. Det är mestadels sand, jord och organiska material som letar sig till fasaden. Också föroreningar i luften sätter sig på fasaden.

Men den stora skillnaden är vad det kan bli av denna lort på en framsida och som oftast inte sker med bilen alternativt båten. På fasaden och runt omkring källaren, grunden samt andra ytor av betong med lite halvtaskig dränage kan alger, lavar, mossa, mögel och till och med hussvamp börja expandera. Samt detta kan anföra till allvarligare bekymmer än bara estetiska.

Hurdan skall man då rengöra sina fasader?

Här kommer två enkla förslag på hur man kan feja sina husfasader. Det finns egentligen i grund och botten tre metoder för att tvätta fasader som beskrivs nedom. För att kunna utföra de där behöver man följande rekommenderade materiel: tvättborste, piassavakvast, målartvätt, tvättmedel, stege, regnställ, stövlar, gummihandskar samt en lång vattenslang för att komma till överallt.

1. Den mest “primitiva” metoden är med vattenslang och piassavakvast och borsta, borsta, borsta. Det är rätt så krävande, men skänker ett ganska bra resultat. Det rekommenderas att man gör det regelbundet, säg en gång om året för att hålla fasaden ren. Den största fördelen är att den här metoden är väldigt bra för miljön.
2. Om man vill gå på det hårdare ska man begagna någon form av rengöringsmedel som man blandar vattnet med. Detta skänker fördelen att man blott behöver göra åter behandlingen vartannat år ungefär, men det påverkar miljön lite mer. Så här gör man enklast:
a. Fukta fasaden med en vanlig vattenslang (inte högtryckstvätten)
b. Spruta på rengöringsmedlet med en trädgårdsspruta
c. Samt sedan skrubba, borsta, borsta med en trädgårdsborste
d. Spruta sedan av med vanlig vattenslang, nerifrån samt opp.
3. Om det är målning som ska göras måste man feja på djupet. Man rekommenderas att komma följande instruktioner:
a. Fukta fasaden med en vanlig vattenslang
b. Spruta på målartvätt på fasaden med en trädgårdsspruta
c. Och skrubba sedan med en trädgårdsborste
d. Skölj av med en vanlig vattenslang, nerifrån samt opp.
e. Lämna fasaden ifred så den kan torka, ju längre desto bättre, helst uppåt två veckor för att vara riktigt säker.

Har man även bekymmer med alger, mossa, lavar, hussvamp eller mögel så ska man innan man tvättar fasaden behandla den med behandlingsmedel speciellt avsett för dessa problem och sedan tvätta sina fasader som beskrivet ovan.