Hussvamp – åtgärder som man kan göra


Klicka på bilden för mer info

Om man får bekymmer med hussvamp så är snabba hussvamp åtgärder nyckeln för att problemet inte ska förvärras. Hussvampen ligger oftast latent i trästrukturen samt väntar på rätt förutsättning för att bryta ut. Problemet med hussvampen är att man många gånger inte märker den förrän det är för sent. Den har som karakteristika att den äter igenom träet samt lämnar det med uttorkade små kuber som faller sönder när man rör dem. De här små kuberna syns dock inte förrän man som sagt rör dem.

Hussvampen kan även sprida sig enormt snabbt från ett ställe till ett annat. Forskning visar att hussvamp kan expandera upp till 20 centimeter i månaden vilket gör att ett extensiv angrepp kan bilda på blott några få månader. Det viktigaste som hussvamp kräver för att växa är rätt fuktighetsnivåer; en relativ luftfuktighet på över 85% brukar vanligtvis möjliggöra för hussvampen att ta fart i sitt växande, annars så ligger den bara kvar samt väntar. Hussvampen burkar också kallas för “den gråtande” svampen då det ser ut som den gråter, men till skillnad vad många menar att hussvampen klarar att ansamla nog mycket fukt för att kunna växa är detta falskt, hussvampen behöver visst en yttre källa för fukt.

Vad kan man göra?

Väta är som sagt nyckel för att hussvampen skall expandera precis som för alger, mögel, mossa, lavar och andra typer av påväxt. Det är på grund av detta hussvampen oftast växer i utrymmen med dålig dränage som exempelvis badrum, källare samt andra ytor med blottad betong.

1. Se främst samt framförallt till att bestämma vilken typ av svamp det handlar om, många andra angrepp kan vara mindre farliga och det är angeläget att veta absolut vilket det handlar om.
2. Övergå sedan till att söka upp fuktkällan, härifrån så kan du bedöma skadans grad samt art hundraprocentigt. Var beredd på att ett angrepp från hussvamp är väldigt lik ett isberg; du ser knappt någonting på ytan. Men när du börjar riva var försiktig, många gånger går det att rädda mycket stoff om man är aktsam. Tänk på att vanliga mögelhundar mestadels INTE hittar hussvampangrepp.
3. Avled all väta, det vill säga, installera ventilation, bygg om, etc.; vad som krävs för att fukten inte skall recidivera. Svampen klarar sig inte utan väta samt kommer då att åter gå “i dvala”.
4. Se till att torka ut allt angripet samt kringliggande trä till en relativ luftfuktighet på under 85% så att spridningen avbryts.
5. Byt ut det virke som är ingripet då det kan affektera säkerheten i konstruktionen. Det är inte nödvändigt att byta också friskt timmer, så slösa inte pengar på det. Vad som dock är värt att investera i är ett stort bål med det borttagna materialet så att hussvampen för en gångs skull bränns upp.
6. Efter att allt är färdigt bör man avsyna om saneringen varit framgångsrik. Det gör man lättast med assistans av en hydrometer som mäter den relativa fuktighetshalten i luften. Mät på ett flertal ställen för att på så sätt kunna avgöra om dina hussvamp åtgärder har fungerat!