Hussvamp – hurdan allvarligt är problemet?

De flesta trähus har hussvamp som ligger latent i träet, beredda att bryta ut ut när som helst. Anledningen varför detta i många fall inte sker är att förhållandena för den äkta hussvampen att växa inte är optimala och de ligger alltså som sporer i träet.

Det finns en rad variabler som kan ge upphov till att hussvampsangrepp bryter ut, bland dem är fukt, lagom varmt och access till kalk. Den optimala fuktnivån för träet är 30 % fukthalt i virket och ca 20 grader varmt. Anledningen att hussvampen behöver kalk är att kalken stöder till att neutralisera den oxalsyra som bildas vid nedbrytning av träet samt som fungerar som en form av hämmare för att hussvampen skall sprida sig till andra delar av träet.

Kalk finns normalt inte fritt i luften och man måste därför hitta källorna till det för att på så sätt kunna döda dessa. En normal brunn är renoveringar där cement används, exempelvis vid renovering av husgrund alternativt rökgång. Kalken kan spridas förhållandevis ledigt samt tränga in i vilken vrå som helst.

Det kan av den anledningen vara svårt att hitta all dold kalk och ännu värre så kan arbetet för att sanera hussvamp försvåras markant. Det bestämt mest smärtfria sättet att undvika bekymmer med hussvamp är att ta ut en hussvamp- försäkring. Det kan vara en aning kostsamt, men är förmodligen det som kan få dig att sova bäst om nätterna. Det är angeläget att anteckna att en vanlig hemförsäkring i de flesta fall inte täcker denna typ av skador.

Det finns andra metoder som man kan använda sig av för att förebygga problem med hussvamp. Bland övrigt bör man se till att alla våtutrymmen är fria från annorlunda typer av läckage, då väta är roten till alla bekymmer med svampangrepp. Man skall även se till att vatten eller väta ansamlas någonstans, detta kan bero på bristfällig avrinning och brist av adekvat lufttillförsel. Det sista som man oxå kan göra är att kontrollera att ytor som inte bör utsättas för fukt, inte utsätts för fukt, det kan till exempel handla om takrännor, källare samt husgrund.

Om ett problem dock erhålla så innefattar samma gyllene regel som gäller för all art av facilitet samt fordon; ju snabbare man åtgärdar problemet, ju mindre kostar det. Ett anfall från äkta hussvamp kan under optimala förhållanden förtära sig igenomstukturen på ett hus på bara två månader och lämna som resultat en sanering som kan kosta nästan lika mycket som att bygga ett nytt hus.

Vid första tecken på ett angrepp bör man bums kontakta ett företag som specialiserar sig på att åtgärda hussvampsangrepp. Det finns ett flera auktoriserade företag i Sverige, det flest kända är förmodligen Anticimex, som för många är synonymt med all typ av sanering.

Det brukar oftast kosta en del att anlita ett saneringsföretag, men i slutändan är det mycket billigare än att behöva anlägga ett nytt hus. För att inte dryfta om den hälsorisk som man potentiellt utsätter sig för när man bor i ett hus som har blivit angripet av hussvamp.