Hussvamp – sanering enda lösningen?


Klicka på bilden för mer info

Om man börjar få problemens bekymmer, vad är då lösningen för att bli kvitt hussvamp: sanering? Det antagligen många antar, samt till viss utsträckning är det riktigt, utan en riktig sanering så kommer hussvampen med all säkerhet att fortsätta växa och förorsaka med problem. Hussvampens effekt i ett angrepp är dylik det när en automobil går sönder; ju längre man väntar, ju dyrare blir slutnotan, samt det exponentiellt. Vad händer då när man får ett anfall?

Hussvampen, eller den äkta hussvampen som den kallas alltemellanåt, är en svamp som ligger latent i de flesta byggnader. Så länge den inte utvecklas så består den inte någon större fara. Problemet är att det är svårt att bedöma när den verkligen håller på att växa till sig då det oftast börjar i vrår och skarvar och det alltså är mer eller mindre omöjligt att se ett hussvampsangrepp i tid. Hussvampen, till skillnad från mögel och mossa, ger inte upphov till bristfällig lukt om än att somliga experter anser att hussvampen vid förhållandevis färska angrepp doftar en aning som champinjon.

Därjämte kan inte sökhundar, som normalt kan användas för att finna andra angrepp, användas då dessa inte känner någon skillnad på hussvampar och andra totalt harmlösa svampväxter. Hussvampen har oxå ett sätt att föröka sig på som är mycket intressant, som fordom nämnt så ligger den latent till dess att den får tillgång till föda och börjar då expandera, den söker sig då mot punkter där den gillar att expandera som till exempel krypgrunder samt vindar.

Den odlar fram sporer som den sedan i en enda möda sprider i miljontals över ett större område, man kan anföra att hussvampen exploderar sina sporer i ett utrymme, vilket givetvis leder till att hussvampen också börjar växa explosionsartat. Hussvampen kan expandera hela femton till tjugo centimeter per månad under rätt förhållande vilket är bra att veta. Det betyder att vad som kan agera ett angrepp som pågått länge i praktiken bara behöver ha vuxit två månader tillsammans.

Hur görs bekämpningen av hussvampen?

Hussvampsangrepp uppstår i bas och botten på en orsak samt det är väta. Det brukar vara en av två typer av fukt det handlar om; antingen är det en läcka, det vill säga att väta kommer in därför tyngdkraft, detta brukar ofta vara ganska lätt att åtgärda, många gånger räcker det med att helt enkelt hitta läckan samt fylla den så kommer luftfuktigheten direkt att dala. Den andra är att det trycker opp väta underifrån, i källare eller andra ytor av betong som har kontakt med jorden. Detta kan orsakas på att det finns sprickor i grunden eller att den helt lätt inte är tillräckligt välbyggd i förhållande till naturliga fuktnivån.

Detta gör att fukt tränger in och ökar fuktnivåerna i utrymmet, vilket i sin tur möjliggör för hussvampen att växa till sig. Hussvampen växer så lång tid den relativa fuktigheten är över 85%. En lösning kan således vara att ställa in en värmare eller en luftavfuktare i utrymmet där angreppet finns och placera på den så att man minskar luftfuktigheten. I de flesta fall räcker detta för att hussvampangreppet ska dämpa sig. Betyder då automatiskt hussvamp, sanering i praktiken; icke, det kanske inte är hundra andel nödvändigt rent tekniskt oxå om det känns bättre psykologiskt att ta bort allt timmer som är angripet och installera nytt.