JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning och konservering av trä därtill såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synbar efter behandling.

järnvitriol

En typisk mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen eljest sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en vacker samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som någotsånär väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg utav väderlek och vind. I litteraturen kan man hitta olika rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller ifall den utsätts för nederbörd direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att utföra test i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, alldenstund resultatet kan fluktuera beroende på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat timmer. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– skänker ett futtig till intet resistans mot svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– ger en färg som varierar med ljus och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga intilliggande mark och golvytor vid urlakning.