Mossa på hustak och takpannor


Klicka på bilden för mer info

Mossa på hustak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas samt förbättra. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spraya på samt regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och beredvilligt i skugga. Ibland kan man ha besvärligt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig dylik till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker oxå om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många tak till vänliga platser för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande hustak.

Det är viktigt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna alldenstund de växer in innanför takpannorna samt när vintern kommer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar samt fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande hustak vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några annorlunda trick för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att boja en koppartråd mellan de ett par högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att expandera.

Denna hypotes kan dock diskuteras, alldenstund det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten samt numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna eljest barnsligt enkla förfarande att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, alternativt ett litet antal grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett ledigt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med allaredan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig opp på taket samt manuellt avlägsna mossan. Detta gör man lämpligen en regnfattig och solig dag då det är som åtminstone chansning för att taket ska vara halt. Det är oxå mycket lättare att sopa dän vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan oxå prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan oxå tvätta taket med högtryckstvätt, men det är oxå en aning vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt känner till hurdan man ska göra.

Alltså skall man fundera på hur man kan avstyra att mossan får fäste på ens hustak i första hand. För att bli av med existerande mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.