Problem med autentisk hussvamp

Många svenskar har bekymmer med äkta hussvamp, men hurdan avgör man om det är äkta hussvamp man har från exempelvis mossa, fukt samt mögel? Vad är då skillnaden emellan de olika angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att belysa hurdan den autentisk hussvampen fungerar.

Autentisk hussvamp

Det första som man bör veta om autentisk hussvamp är att det är den absolut farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt hem. Den äkta hussvampen angriper träet eller virket i ett hus. Det som gör den så farlig är att den själv kan dra till sig fukt till träet samt alstra den perfekta miljön för att växa, och när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket och runt 20 grader varmt samt då kan den expandera opp till 5-6 mm per dygn.

Den autentisk hussvampen arbetar igenom att äta och bryta ner cellulosan i virket som torkar ut och detta bildar som ett rutmönster i träet samt det enda som blir kvar är som små kuber av trä i själva träet, och till slut så vittrar virket isär i bitar.

I början av angreppet så växer den äkta hussvampen som en vit beläggning, alternativt mycel som det kallas, över samt därinnanför på träet. Som kuriosa så kallas den autentisk hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den autentisk hussvampen i fuktiga miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med timmer som de kan få energi ifrån, utan de kan fortgå över andra stoff som tegel eller sten och på sätt länka samman ett par separata träytor.

Det finns ett par sätt som man kan känna igen ett angrepp från autentisk hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker när hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, väldigt finmalt, damm alternativt stoff som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det väldigt enkelt förväxlas med mögel alternativt till samt med spindelväv
– Om äkta hussvamp får växa under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man genomföra för att föregripa angrepp från äkta hussvamp?

En av de grundläggande orsakerna för att autentisk hussvamp skall kunna expandera är att den är i en fuktig miljö. Detta kan bero på många olika faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, fel utformad ventilation och en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder bort vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast och trä direkt på golv i utrymme under hus alternativt dylikt
– Att vatten inte kan komma in genom sin rökgång med assistans av exempelvis en huv
– Inte anlägga igen bas, kattvind eller källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där väta kan ansamlas samt alstra en miljö där äkta hussvamp kan växa