Så skyddar du din villa mot alger

Svenska villaägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina villor. De flest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränage såsom badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan även ske på hustak, ytterväggar samt gärdsgård, dock är denna art av alger inte särskilt farliga, utan problemet är framför att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt enormt ovårdat ut.

Fast man bör ännu vara försiktig, om man låter det gå 10-15 år utan att genomföra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet samt de äter sig på grund av detta inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt gärdsgård är att göra vanligt underhåll, såsom jämn rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt placera grunden till mögel- samt algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta oxå ökar risken för bekymmer med mögel samt alger.

De alger samt mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna art av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Därjämte brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som mestadels kräver mer arbeten än andra miljöer om det uppstår behov att renovera de där i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga miljöer brukar oxå vara svårare att finna då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få besked på om man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det finns dold mögelväxt. Mögel- samt algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan anträda växa giftigt mögel och alger.

Har man till exempel haft problem med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att väta tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel samt alger växa och få expandera till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det bästa sättet att bekämpa denna art av kontaminering är att först och främst förebygga att väta tränger in i husstrukturen från igenom att fylla alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast mindre bra tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väderlek genomföra en genomgång av sitt hus för att se om det finns ett litet antal punkter där fukt har ansamlats samt i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet samt utföra relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som husägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett bekymmer ju mer kommer det att kosta att avhjälpa problemet!